Trainingspakken Sinterklaas Actie

Een hele mooie Sinterklaas actie van HHSport uit Smilde:

Trainingspak WNBC’09 of Witteveense Boys’87, inclusief clublogo is in de actieperiode te bestellen met GRATIS PERSOONLIJKE NAAM.

De Actieperiode is van 1 t/m 21 november 2021. De pakken worden in 1 x besteld en in 1 x afgeleverd op 30 november. Ruim op tijd voor de Sint op 5 december dus.

De flyers en bestelformulieren volgen binnenkort.

 

Algemene Ledenvergadering

Aan:       Alle leden Witteveense Boys’87 en ouder(s) van minderjarige jeugdleden

Van:       Het bestuur

d.d.:       18-10-2021

NIEUWE DATUM

Onderwerp:       Uitnodiging/agenda Algemene Leden Vergadering seizoen 2020-2021.

Op vrijdagavond 19 november 2021 staat de ALV over seizoen 2020-2021 gepland. De aanvang is 20.00 uur in de kantine. Alle leden en ouders van minderjarige jeugdleden zijn van harte uitgenodigd. Zie het huishoudelijk reglement voor wie er stemrecht heeft tijdens de ALV (seniorleden en 1 ouder per minderjarig jeugdlid).

Agenda ALV 19 november 2021 (seizoen 2020-2021)

1. Opening

2. Mededelingen/binnengekomen stukken

3. Notulen ALV 28-04-2021 (2019-2020)

4. Verslag bestuur en commissies

  • Bestuur
  • Jeugdcommissie
  • Seniorencommissie
  • Evenementen commissie
  • Accommodatie commissie
  • Barcommissie
  • Sponsorcommissie

5. Toelichting financieel resultaat 2020-2021

6. Verslag kascommissie

7. Begroting 2020-2021

8. Verkiezingen

9. Visie bestuur 2021-2023

10. Aanpassingen statuten i.v.m. de nieuwe wet WBTR

11. Club van 50

12. Rondvraag

13. Sluiting

Namens het bestuur,

Roel Seele

Voorzitter