Ontstaansgeschiedenis

Het verhaal van Witteveense Boys ’87 begint bij de opening van het huidige sportcomplex De Roskamp. De gemeente financierde de aanleg van een ijsbaan en een recreatieveld op de plek waar eerst het bouwland van Geert Rossing was en tijdens de opening van het complex werd gesproken over de mogelijke terugkeer van een voetbalvereniging in het dorp, zoals die er ooit in de vorm van Klein Maar Dapper en Witteveense Boys waren geweest. Deze twee verenigingen waren ooit opgericht, maar later weer ter ziele gegaan. Het idee was geboren.

Er werd een commissie ingesteld, die de haalbaarheid van een voetbalvereniging in Witteveen ging onderzoeken. Aan de belangrijkste voorwaarde, het hebben van voldoende spelers, bleek voldaan te kunnen worden. De Witteveners die bij ZBC speelden zouden vanzelfsprekend de overstap maken, net als een aantal anderen uit onder meer Aalden, Zweeloo en Broekstreek. Tijdens een aantal bijeenkomsten werd alles wat geregeld moest worden besproken.

Op 16 maart 1987 was het zover. Tijdens de oprichtingsvergadering in De Tille, met 22 aanwezigen, werd Witteveense Boys ‘87 officieel opgericht. De start van een club die 25 jaar later nog steeds een bron van sportiviteit, binding en vermaak is.

Daar dacht niet iedereen hetzelfde over want vanuit de gemeente was er in het begin weinig vertrouwen in een lange levensduur van de nieuwe club. Subsidies voor bijvoorbeeld de bouw van een kantine en kleedkamer kwamen er niet. Witteveense Boys ’87 zou toch niet lang bestaan, was de gedachtegang. Door zelfwerkzaamheid kwamen de gewenste faciliteiten er toch en stap voor stap bloeide de vereniging, met sportiviteit en gezelligheid hoog in het vaandel, op. Door er samen de schouders onder te zetten werd de club tot wat het nu is.

In 1990 werd gestart met jeugdvoetbal. In 1993 vierde de club het eerste kampioenschap en in 1996 voor de tweede keer. De jeugd stroomde door en vierde in 2003 het derde kampioenschap van de club. Er kwam meisjes- en damesvoetbal en werd in 2006 voor het eerst kampioen. In 2009 fuseerde de jeugdafdeling met die van Nieuw Balinge, onder de naam WNBC ’09. In 2010 vierde de club het vierde kampioenschap van de eerste selectie.

Al vrij snel werden er ook tal van andere activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld het Snerttoernooi, om ook de vrouwen van spelers en hun kinderen en de rest van het dorp bij de club te betrekken.

Zo verwierf Witteveense Boys ’87 ook een belangrijke plek binnen het dorp als sociale factor. Een hoop die in het begin was uitgesproken, maar het zal eenieder die bij de club betrokken is, of geweest is, trots stemmen dat die hoop waarheid is geworden en dat de club is uitgegroeid tot een spil in de Witteveense samenleving en een begrip in de regio.

Wilt u de gehele geschiedenis van de voetbalclub nog eens uitgebreid teruglezen? Bestel dan het boek dat ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan in 2012 werd gemaakt. Dit boek kunt u bestellen door een mail te sturen.