Ereleden en leden van Verdienste

Tijdens het jubileumfeest ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Witteveenese Boys ’87, in de zomer van 2012, werden de eerste ereleden in de geschiedenis van de club benoemd. Het gaat om vier mannen die nauw betrokken waren bij de oprichting van de vereniging in 1987. Engbert de Vries, Gerriet Zinger, Rense Kootstra en Henk Wielink. Naast hun betrokkenheid bij de oprichting hebben zij zich in de loop der jaren in verschillende functies verdienstelijk gemaakt voor Witteveense Boys.

Tijdens de algemene ledenvergadering later dat jaar werd de benoeming officieel bekrachtigd door de leden. Er werd door de ongeveer vijftig aanwezigen unaniem voor het tot erelid benoemen van de heren gestemd. Zinger en De Vries ontvingen van voorzitter Roel Seele beide een ingelijste certificaat ter bevestiging van hun benoeming. Kootstra kon vanwege privéomstandigheden niet aanwezig zijn. Het ontbreken van Wielink had een trieste reden, hij overleed onverwacht in september 2012.

Foto boven: de kersverse ereleden tijdens het jubileumfeest in de zomer van 2012. Met van links naar rechts: Henk Wielink, Rense Kootstra, Gerriet Zinger en Engbert de Vries.

Tijdens het 30 jarig jubileumfeest op 7-8-9 juli 2017 is bestuurslid Teun Hooijer benoemt tot ere-lid. Teun ontving het ingelijste ere-lid certificaat op het podium in de feesttent uit handen van voorzitter Roel Seele. Teun zit inmiddels al 11 jaar actief in het bestuur en heeft o.a. jeugdzaken, accommodatiezaken en het wedstrijdsecretariaat in zijn takenpakket. Voorzitter Roel Seele werd daarna verrast door een delegatie uit het bestuur die samen met de eerste voorzitter van de Witteveense Boys – Gerriet Zinger – op het podium kwamen. Namens het bestuur overhandigde Gerriet Zinger het ere-lidmaatschap aan Roel Seele. Roel draait ondertussen al weer 10 jaar als voorzitter actief mee met de club.

Op de algemene ledenvergadering van 23 november 2018 is Reinie Huizing door het bestuur voorgedragen om benoemt te worden tot “Lid van Verdienste”. De ledenvergadering ging unaniem akkoord met deze benoeming.Reinie zat in het eerste bestuur, heeft daarna nog regelmatig in het bestuur gezeten, heeft jaren de sponsoring bij de Boys verzorgd en bij klussen aan de accommodatie zijn steentje meer dan bijgedragen.

Op 26 mei 2019 is Sander Voortman benoemt tot Lid van Verdienste.Sander maakte in zijn voetbalcarrière 300 doelpunten in het 1ste elftal van de Witteveense Boys’87. Op 26 mei  gaf hij aan te willen stoppen met voetballen in het 1ste. Hij gaat bij 2 en 3 een balletje trappen. Het bestuur heeft de sportieve prestatie van Sander en de betekenis voor de club hiervan gewaardeerd met de benoeming tot Lid van Verdienste.

Op 9 juli 2022, tijdens de festiviteiten van het 35 jarig bestaan, zijn Joep Steenkamer, Jans Boertien en Jako Streefkerk tot “Lid van Verdienste” benoemd

Joep is ruim 27 jaar lid en is de enige voetbalinternational die de club rijk is. Hij heeft in diverse elftallen gespeeld. Lang geleden ergens in Afrika heeft hij interlands gespeeld. Deze kennis en ervaring van het Afrikaanse tikkie-takkie samba-voetbal heeft hij als trainer/leider van jeugd en de dames getracht over te brengen op het veld in Witteveen. Iedere week staat hij overigens nog steeds op het trainingsveld.

Jako is ruim 26 jaar lid, heeft gevoetbald en gekeept in het 1ste elftal, is lang een succesvolle leider geweest van verschillende jeugdteams en later van het roemruchte 3de elftal en van het 7×7 45+ team. Onlangs heeft hij een transfer gemaakt naar het 7de….Verder verleent hij ondersteuning aan de club op allerlei manieren.

Jans is ruim 29 jaar lid en is succesvol leider geweest bij jeugdteams, is ruim 25 jaar verenigingsscheidsrechter geweest, en heeft lange tijd de ledenadministratie en het penningmeesterschap vervuld bij onze club.

Erelid Engbert de Vries Erelid Gerriet Zinger Erelid Henk Wielink Erelid Rense Kootstra