Enquete Grensoverschrijdend gedrag

Oktober 2020 Enquête Grensoverschrijdend gedrag 

Enkele weken geleden is onder alle leden en ouders van jeugdleden een enquête verstuurd omtrent grensoverschrijdend gedrag. Tot nu toe hebben 31 leden (bij 24%) hebben de enquête ingevuld. Wij zijn erg blij met dit resultaat, dus dank daarvoor!

Een van de uitkomsten van de enquête is dat we het binnen de club nog te weinig hebben over grensoverschrijdend gedrag. We hopen met deze enquête een eerste goede stap te hebben gemaakt. Het blijkt dat het “Protocol Ongewenst Gedrag” dat de Witteveense Boys’87 sinds 2011 hebben, niet overal even bekend is.

De belangrijkste uitkomsten waar we blij mee mogen zijn: ·   

  • Over het algemeen voelt iedereen zich veilig bij ons op de club (100% respondenten)
  • De vereniging staat open voor de mening en inbreng van ouders van jeugd (>90%)
  • Er wordt bij de vereniging niemand buiten gesloten (100%)
  • In de Whatsapp-groepjes wordt zelden met of over elkaar gepraat met verkeerde intenties (100%).
  • Het veld, de toegang en de trainingen zijn goed verlicht en goed zichtbaar voor ouders (100%).

Uiteraard zijn er ook verbeterpunten:

  • Grensoverschrijdend gedrag in de breedste zin van het woord komt wel eens voor bij de club (19%).
  • Een afwijkende mening wordt bij ons in de club niet altijd gewaardeerd en mensen die ‘anders’ zijn moeten zich wel een beetje aanpassen (16%).
  • Bij ons op de club wordt wel eens een seksueel getinte opmerking geplaatst of grappen gemaakt over vrouwen, homo’s, lesbiennes of mensen uit andere culturen(>26%).
  • Er wordt bij ons op de club soms verbaal en  (non-)verbaal gebruikt, zoals schelden en duwen (32%).

Aangezien wij enquête voor de eerste keer hebben afgenomen, hebben we nog geen referentie. We beschouwen dit dan ook als een ‘nulmeting’ waarna wij volgend jaar opnieuw een meting zullen doen. Op die manier kunnen we jaarlijks ‘een vinger aan de pols houden’. Verder vragen wij aan eenieder om ook zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de verbeterpunten en deze door te geven aan het bestuur; het gaat om bewustwording en rekening houden met de mede sportgenoten! Het bestuur zal de uitslag van deze enquête verder bespreken en waar nodig met aanvullende acties komen.

Mocht je vragen hebben over de enquête of hier eens over door wil praten met het bestuur dan kan dat bij Roel (voorzitter@witteveenseboys.nl) of Teun (teun-margery@live.nl). Zou je graag inhoudelijk (al dan niet anoniem) met iemand willen praten over een specifieke situatie dan kan dat bij ons vertrouwenspersonen Carla Kooistra (06-22124390 of carlakooistra@hotmail.com) of Jari Hooijer (06-12396822 of jari_hooyer@live.nl).

Het bestuur

Witteveense Boys’87