Club van 50

Het bestuur van de Witteveense Boys’87 heeft het voornemen om “De club van 50” op te gaan richten. het bestuur hoopt dat veel leden, niet-leden, bedrijven, familieleden van spelers, oud-leden, Opa en Oma lid gaan worden van de club van 50.

De “Club van 50”.

De club van 50 is een groep leden en supporters van de Witteveense Boys’87 die de vereniging gezamenlijk financieel steunen door een bijdrage van 50 € en de betrokkenheid bij de vereniging willen verhogen.

Wie kunnen er lid worden van de “club van 50”?

Deelnemer aan de “club van 50” kan iedereen worden die de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft.
Het is mogelijk om individueel of als koppel deel te nemen. Iedereen kan lid worden van de “club van 50”: leden, oud-leden, mensen die geen lid zijn, supporters, opa en oma, enz.

Wat krijgen leden van de “club van 50” er voor terug?

Als je lid wordt van de club van 50, dan machtig je de vereniging om jaarlijks in december 50 € af te schrijven van je rekening. Wat krijgt u:

  • De leden van de club van 50 staan vermeld op de website.
  • De leden staan vermeld op een bord in de kantine.
  • Ieder jaar vindt er onder de leden van de club van 50 een verloting plaats tijdens het traditionale snerttoernooi op de eerste of tweede zondag van januari. De winnaar van de verloting wint 50 keer iets: Bijvoorbeeld 50 rolletjes snoep, 50 munten van 50 cent, 50 verrassingscadeautjes, 50 mooie ??, 50 bitterballen om uit te delen, 50 cm bier enz.
  • Inspraak in de besteding van het geld.
  • Eeuwige dankbaarheid en roem.

Wie bepaalt wat er met het geld gaat gebeuren?

Het grootste deel van de beschikbare gelden wordt, op voorstel van de “Club van 50”, besteed aan projecten die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden. Daarbij kun je denken aan activiteiten voor de jeugd, maar het geld wordt ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld een bijdrage voor een kinderhoek in de kantine, een nieuw scorebord of terrasmeubels.

Het geld wordt dus breed ingezet ter ondersteuning van de verenigingsdoeleinden. De leden van de “club van 50” kunnen voorstellen doen voor de besteding van het geld aan het bestuur. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering zal het bestuur bekend maken aan welk doel het geld dat jaar wordt uitgegeven en wordt verantwoording afgelegd over de besteding van het geld uit het voorgaande jaar. Op de website van de club komt een aparte pagina met de leden van de club van 50 en de besteding van de gelden.

Hoe kan je lid worden?

Je kunt lid worden door het aanmeldingsformulier  in te vullen en inleveren bij het bestuur of via mailen aan roel.seele@planet.nl

Februari 2016, Bestuur Witteveense Boys’87

 

Onder de volgende link zijn de documenten te vinden die betrekking hebben op de “club van 50” en een inschrijfformulier.

De Club van 50

club van 50 bord