Uiutnodiging

Uitnodiging voor een Instructie Verantwoord Alcoholschenken

 

Voor de paracommerciële horeca (zoals een buurt- of sportvereniging) geldt een aantal wettelijke verplichtingen rond het schenken van alcohol. Een ervan is dat barvrijwilligers die achter de bar staan tijdens openingstijden waarop alcohol wordt geschonken, geïnstrueerd zijn volgens een in de Drank- en Horecawet vastgelegde instructie. De Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) is hier een voorbeeld van. Tijdens de IVA ontvangt u informatie over wat alcohol met het lichaam doet en informatie over de Drank- en Horecawet. Tegelijkertijd wordt besproken wat deze informatie betekent voor u als barvrijwilliger. De IVA wordt verzorgd door een deskundige van VNN.

Graag nodigen wij u uit om de IVA in Witteveen bij te wonen.

 

Datum: dinsdag 6 nov

Tijd: 19.30 – 21.30

Adres: Dorpshuis De Tille