Sportbon voor minimahuishoudens

In februari 2019 hebben wij u geïnformeerd over het nieuwe beleid voor de minimahuishoudens in de gemeente Midden-Drenthe en welke kansen dit nieuwe beleid voor sportclubs, sportscholen en zwembaden biedt. Bij deze brengen wij de regeling nogmaals onder uw aandacht.

De Sportbon is er

De gemeente is recent gestart met de uitvoering van de sportbon. Inmiddels hebben de bij ons bekende minima een aanvraagformulier voor de sportbon ontvangen en kunnen hiervoor via de gemeentelijk website een aanvraag indienen.

Kinderen in minima huishoudens

De  Sportbon is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die opgroeien in huishoudens die rond moeten komen van een minima-inkomen.

Sportbon interessant voor Sportverenigingen

Voor u als sportclub, sportschoolhouder of zwembadexploitant kan de invoering van een Sportbon aan kinderen uit minimahuishoudens interessant zijn omdat de waarde van een Sportbon (€ 100,00) bedoeld is als korting op de contributie/lidmaatschap of als bijdrage in de kosten van zwemles. Ieder kind in deze doelgroep ontvangt één keer per jaar een Sportbon ter waarde van € 100,00 zolang de ouders tot de minima behoren en het kind nog geen 18 is.

Welke rol spelen de sportverenigingen, sportscholen of zwembaden 

De Sportbon van € 100,00 is inwisselbaar bij alle sportclubs, sportscholen en zwembaden. Wel moet het betreffende kind vooraf aangeven van welke club het lid is, welke sport het beoefent/wil beoefenen en wat het lidmaatschap- / inschrijfnummer bij de vereniging is. Zodra dit bij de gemeente bekend is, ontvangt de betreffende sportclub, sportschool of het zwembad rechtstreeks van de gemeente een bedrag van € 100,00 ten behoeve van het betreffende kind. 

Mocht een kind tussentijds stoppen met de sport of niet meer komen opdagen, dan blijft het geld dat jaar bij de betreffende sportclub, sportschool of zwembad en hoeft u geen geld terug te storten. Dit is bij de betrokken ouders bekend.

Let wel  

Als de kosten voor de contributie/lidmaatschap bij een sportclub, sportschool of zwemleskosten hoger zijn dan € 100,00, dan zijn de ouders zelf verantwoordelijk om de meerkosten te betalen.  Zie voorbeeld hieronder.

  • Als de contributie/lidmaatschap € 120,00 per kind, per jaar bedraagt, ontvangt u voor dat kind € 100,00 via een automatische overboeking van de gemeente. Het resterende bedrag van € 20,00 brengt u zoals gebruikelijk is bij de contributie-inning in rekening bij de ouders. 

Win win situatie

Voor ouders met een laag inkomen kan de € 100,00 korting op de contributie een reden zijn om het kind op een sport te doen of te laten. Voor sportclubs en sportscholen is dit een kans om het ledenaantal te behouden en/of uit te breiden. 

Verwachting is, dat door het verstrekken van de Sportbon de deelname aan sport(en) door deze doelgroep wordt gestimuleerd en dit leidt tot meer aanmeldingen voor een lidmaatschap bij sportclubs, sportscholen of deelname aan zwemlessen. 

Geeft u ook bekendheid aan de nieuwe regeling?

Inmiddels staat er op de gemeentelijke website informatie over de Sportbon. Aan u de vraag om via uw website of informatiebrief de leden en/of ouders te informeren over sportdeelname met gebruik van de nieuwe Sportbon. 

Vragen?

Als u vragen heeft over het beschikbaar stellen van de sportbon, kunt u contact opnemen met Myriam Foekema op telefoonnummer (0593) 53 92 64.

Als u vragen heeft over het gebruik van de sportbon, kunt u contact opnemenmet Gerrit Kamps op telefoonnummer (0593) – 53 93 13.