Trainingen jeugd

Witteveen, Nieuw Balinge, 28 april 2020
Wekenlang werd er in Nieuw Balinge en Witteveen niet gevoetbald vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Wekenlang was het niet toegestaan om de sportparken te betreden. Dat is nog steeds zo. Gelukkig is er door het kabinet besloten dat er voorzichtig weer voetbalactiviteiten mogen plaatsvinden. Met de nadruk op voorzichtig want de regels die volgens het RIVM gelden zijn voor een groot deel nog steeds van kracht.
De jeugd tot en met 12 jaar en van 13 tot en met 18 jaar mogen vanaf 29 april weer georganiseerd en beheersbaar gaan trainen. Beheersbaar betekent dat we ervoor moeten zorgen dat alles volgens (opnieuw) gestelde regels gaat plaatsvinden.
Georganiseerd betekent dat er alleen activiteiten zullen plaatsvinden onder begeleiding. Het is aan ons allen dat we dit op een verantwoorde manier gaan aanpakken. Neem de regels in acht, volg aanwijzingen op en wijs de ander ook op z’n verantwoordelijkheid.
De regels en richtlijnen worden gepubliceerd op de site en op Facebook en zullen op de sportparken opgehangen worden. Eenieder heeft zich aan deze regels te houden en de instructies van de coördinatoren en/of trainers op te volgen.
De verwachting is dat de regels en richtlijnen morgen gereed zijn en zijn afgestemd met de Gemeente Midden-Drenthe. Ze zullen dan worden gepubliceerd op de site en op facebook, zodat er donderdag 30 april hopelijk weer door de jeugd getraind kan worden.

Trainen?

Het bestuur heeft kennis genomen van het besluit dat het voor jeugdteams weer is toegestaan om “georganiseerd en beheersbaar” te gaan sporten met ingang van 29 april. Vanaf deze datum is het voor spelers tot en met 12 jaar weer toegestaan om te gaan trainen, waarbij ze 1,5 meter afstand niet hoeven te handhaven. Voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar is trainen óók toegestaan, mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. Dit besluit van de regering wil echter niet zeggen dat het sportpark De Roskamp van de Witteveense Boys´87 per 29 april a.s. weer geopend zal zijn. Dit is mede afhankelijk van de gemeente Midden/Drenthe. Daarnaast heeft de KNVB deze week contact met de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) en worden verenigingen nader geïnformeerd. Op welke wijze wij als vereniging invulling gaan geven aan het besluit is op dit moment nog niet bekend. We wachten nu op de informatie van de gemeente Midden/Drenthe. Zo gauw er meer duidelijkheid is zullen wij jullie hier zo spoedig mogelijk over informeren. Bestuur Witteveense Boys´87

Contributie

Witteveen, 1 april 2020

Het zijn bijzondere tijden. De corona crisis zorgt voor een hoop verdriet, angst en onzekerheid.  Niet alleen de economie krijgt een klap, maar dichter bij huis zijn er veel mensen die niet zeker weten of ze straks nog een baan hebben of dat het bedrijf waar ze werken straks nog wel bestaat. Daarbij vergeleken zijn de problemen met de voetbalcompetitie onbeduidend.

De KNVB heeft besloten dat de amateurcompetitie dit seizoen 2019-2020 niet uitgespeeld wordt. Er promoveert en degradeert geen team, volgend seizoen 2020-2021 start ieder team weer in dezelfde klasse. 

Het gevolg voor nu is dat er dit seizoen (tot en met 30 juni 2020) geen competitie-wedstrijden meer gespeeld worden. Door de maatregelen van de regering om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen, mag er sowieso niet getraind worden tot 28 april en mogen er geen evenementen en toernooien worden gespeeld tot 1 juni 2020. In de week van 28 april komt er meer nieuws van de regering.

De voetbalvereniging Witteveense Boys’87 zit dus voorlopig op slot. Dit heeft voor de club grote gevolgen. Immers de kosten lopen door, terwijl er geen inkomsten zijn van de kantine en dat in de maanden met voor ons grote evenementen. De Nacht van Witteveen op 26 april, het Bedrijvenvoetbaltoernooi op 15 mei en het WNBC’09 Cup toernooi op 29 en 30 mei vinden immers geen doorgang.

Als lid van een vereniging wordt er jaarlijks een contributie betaald per leeftijdscategorie, de club int deze in 2 termijnen. Termijn 1 is van 1 juli t/m 31 december en termijn 2 is van 1 januari t/m 30 juni. Op 15 april wordt het tweede gedeelte van de jaarlijkse contributie geïnd. Er wordt echter in de maanden april, mei en juni geen competitie gespeeld. Zodra het weer mag van de overheid pakken we de trainingen (en andere activiteiten) weer op, maar wij weten nu nog niet wanneer dat is.

Wij hebben de contributie inkomsten hard nodig, maar als u over de maanden april, mei en juni geen contributie wilt betalen omdat er ook geen activiteiten zijn, dan kunt u een mail sturen aan de penningmeester van de Witteveense Boys’87: 

penningmeester.witteveenseboys@outlook.com

voor 1 mei 2020 met daarin de vraag voor restitutie van de contributie van april, mei en juni en voor welk lid dit betreft. De penningmeester zorgt dan dat het bedrag wordt teruggestort. In de onderstaande tabel in de groene kolom kunt u zien over welk bedrag we spreken voor de maanden april, mei en juni.

Het bestuur gaat er vanuit u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben en meldt zich weer via de website en facebook zodra er nieuws is van de overheid over activiteiten die wel weer mogen worden georganiseerd.

Voor de tussenliggende tijd: blijf gezond en kijk naar elkaar om.

Roel Seele

Voorzitter

Site:

www.witteveenseboys.nl

www.wnbc.nl

Facebook:

@witteveense-boys87

@wnbc09

KNVB stopt competitie 2019-2020

Beste voetballiefhebber,

Met het oog op de vanavond door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben wij helaas moeten besluiten dat de amateurvoetbalcompetities* dit seizoen niet meer worden hervat. We vinden het ontzettend spijtig dat onze 1,2 miljoen leden en de duizenden ouders en vrijwilligers dit seizoen niet meer kunnen genieten van onze prachtige sport. Zeker nu het voorjaarszonnetje daartoe zo uitnodigt. Anderzijds: er gaat niets boven gezondheid. Dus er is geen keuze.

Nederland heeft een uniek verenigingsleven dat nu al geruime tijd stilligt. Sommige verenigingen zijn helaas flink getroffen met meerdere zieken en/of zelfs overledenen en zij zijn opgelucht als ze straks het verenigingsleven weer aan de praat krijgen. Veel verenigingen hebben aangegeven niet meer te willen voetballen en zeker nu niet bezig te zijn met competities. We hebben daar begrip voor.

Bovendien kunnen door de overheid verlengde maatregelen de amateurcompetities niet meer op een gewenste manier worden uitgespeeld. In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs geen scenario om wedstrijden door te schuiven tot na de start van de zomerstop. Onder andere omdat de zomervakantie al op 4 juli start in 1/3 van Nederland.

Geen eindstanden dit seizoen
Omdat we dit seizoen de competities niet meer hervatten, hebben we besloten dat er dit seizoen geen eindstanden komen en er dus geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekercompetities niet uitgespeeld. Het volgende seizoen, 2020/’21, start iedereen weer in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Door het niet uitspelen van de competitie hebben we geen eindstand op basis waarvan we vinden dat we een eerlijke promotie/degradatie kunnen toepassen. We zijn van mening dat dit het meest eerlijke en heldere besluit is. En we realiseren ons dat dit voor sommige teams prettig is, voor anderen niet. Dat laatste is uiteraard zeer spijtig. 

Teams die dit seizoen uitkomen in de A-categorie komen in het nieuwe seizoen uit in dezelfde competitie als waarin ze dit seizoen zijn gestart. In de B-categorie kunnen alle teams zich voor het nieuwe seizoen – zoals gebruikelijk – inschrijven voor het gewenste niveau.

Contact met belangenorganisaties
Uiteraard zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Zo is er de afgelopen tijd veelvuldig contact geweest met de vertegenwoordigers van verschillende verenigingen in het land, onze ledenraad en de belangenverenigingen in het amateurvoetbal. We zijn ons er namelijk van bewust dat, hoe logisch deze beslissing ook is, deze ook impact heeft op de hobby en passie van onze 1,2 miljoen leden en financiële gevolgen heeft voor de bijna 3.000 verenigingen. Uiteraard ondersteunen we alle verenigingen hierin. Dit doen we zelf en onder andere samen met NOC*NSF en de overheid door ons sterk te maken voor bijvoorbeeld een noodfonds voor de sport.

In deze Q&A geven we antwoord op de meest gestelde vragen.  

Tot slot: hoewel iedereen niets liever dan de velden vol met voetbalplezier ziet, hoop ik dat iedereen begrijpt dat zolang dat niet veilig kan, dit gewoonweg geen optie is. Hoe moeilijk en jammer dat ook is. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we de overheidsmaatregelen blijven naleven, zodat we dit virus zo snel mogelijk kunnen verslaan.

Houd afstand, Blijf gezond en let op elkaar!

Met sportieve groet,
Jan Dirk van der Zee

Directeur-bestuurder Amateurvoetbal

Trainer verlengd contract

Witteveen, 1 april 2020

De Witteveense Boys’87 hebben het contract met hoofdtrainer Richard Nieborg met 1 jaar verlengd. Richard zal ook in seizoen 2020-2021 de trainer/coach zijn van de hoofdmacht uit Witteveen.

Nieborg kwam in seizoen 2019-2020 over van 4de klasser DSC’65 naar het net naar de 5de klasse gedegradeerde Witteveense Boys’87. In het huidige – door de corona crisis afgebroken – seizoen staan de Witteveeners op de 4de plaats in de 5de klasse E.

Het voetbal ligt nu stil, maar hopelijk kan er na de zomer weer gevoetbald worden. De Boys zien uit naar de hernieuwde samenwerking.

Namens het bestuur van de Witteveense Boys’87,

Roel Seele

Voorzitter

Corona crisis


Tot 6 april wordt er niet getraind en competitie gespeeld. Tot 1 junii zijn o.a.evenementen en toernooien niet toegestaan. Dat betekent dat het WNBC Cup toernooi van 29 en 30 mei, het Bedrijvenvoetbalternooi van 15 mei en de Nacht van Witteveen van 26 april verplaatst gaan worden. De nieuwe data zijn nu nog niet bekend. Weer er weer getraind en competitie gespeeld gaat worden is nu ook nog niet bekend. Op 6 april volgt er meer nieuws en binnenkort komt de KNVB met nieuws over de competitie. Even afwachten dus.