Duurzaamste sportvereniging van Drenthe 2019 !!!

Voetbalvereniging Witteveense Boys ’87 is uitgeroepen tot duurzaamste sportvereniging van Drenthe 2019. De verkiezing wordt jaarlijks gehouden in het kader van het project Drenthe Sport Duurzaam van SportDrenthe, het Drents Energieloket en de Natuur en Milieufederatie Drenthe. Hierbij worden Drentse sportverenigingen ondersteund bij het verduurzamen van hun sportgebouw of -terrein.

De jury vindt dat de vereniging zich optimaal heeft ingezet voor verduurzaming en bovendien de bewustwording van energieverbruik bij haar leden en andere sportverenigingen heeft vergroot. Zo is er dak- en vloerisolatie aangebracht en werden er zonnepanelen, een luchtwarmtepomp en ledverlichting in het gebouw en op het veld geplaatst.

Goed voor milieu én clubkas

Roel Seele, voorzitter van de vereniging: “Dit is echt een waardering voor het werk dat we sinds 2015 verricht hebben”. Want ook al bestaat het project Drenthe Sport Duurzaam pas sinds 2017, de vereniging was daarvoor ook al bezig met duurzaamheid. “Het beleid van de gemeente heeft ons eigenlijk getriggerd”, vertelt Seele. Volgens de voorzitter is het winnen van de prijs dan ook resultaat van een samenwerking tussen de vereniging, de vrijwilligers en de gemeente samen.

Sinds 2015 zijn het gasverbruik en het energieverbruik van de voetbalvereniging met 85 en 81 procent gedaald. Seele: “Dat is mooi voor het milieu en ook mooi voor de clubkas. De komende jaren investeren we verder om het verbruik nog verder omlaag te brengen.” Seele denkt hierbij bijvoorbeeld aan extra zonnepanelen.

‘Meer urgentie voor een vervolg’

Met Drenthe Sport Duurzaam The Next Step willen de initiatiefnemers graag verder met deze aanpak. Volgens directeur-bestuurder van SportDrenthe Hans de Lang heeft het coronavirus nadelige gevolgen voor de financiële huishouding van sportverenigingen. “Energielasten vormen op de begrotingen van sportverenigingen een belangrijke kostenpost: al gauw gaat 25 procent van de middelen op aan energielasten. Hoge energielasten betekent hogere contributies en daarmee wordt de sport wellicht minder toegankelijk. Verduurzaming van accommodaties kan de positie van de verenigingen, in het dorp en in de stad, structureel versterken. En zo zorgen we ervoor dat deze vrijwilligersorganisaties sport en beweegactiviteiten kunnen blijven aanbieden. Ook kunnen we er voor zorgen dat lokale ondernemers kunnen blijven werken aan energiebesparing en zo helpen we ook mee de economie op gang te houden in Drenthe.”

Bewustwording vergroten

En hoe heeft de vereniging dan de bewustwording van energieverbruik bij haar leden en andere sportverenigingen vergroot? Seele: “Vanaf het begin hebben we veel gepubliceerd in het sportblad van Witteveen en resultaten gedeeld op sociale media. Daar kregen we veel vragen over, die we gingen beantwoorden.” En niet alleen in Witteveen, maar ook bij andere sportclubs in Midden-Drenthe ziet Seele dat er veel aandacht is voor duurzaamheid.