Trainen voor iedereen

Lekker hoor, er zijn s’avonds weer voetballe(ste)rs aan het trainen op het mooiste sportpark van Midden-Drenthe, de Roskamp ! Niet alleen de jeugd, maar op dinsdag en donderdag trainen ook de heren en dames senioren weer. Natuurlijk volgens het corona veiligheidsprotocol. Wist u dat ook niet leden mee mogen trainen? Kijk op de site wanneer welk elftal traint en kom ook meedoen.

Senioren mogen weer trainen !

Er mag weer getraind worden door onze senioren heren en dames !

Ik heb vandaag het aanmeldformulier van de gemeente Midden-Drenthe ingevuld. We moeten ons wel aan regels houden, zie o.a. de bijlage verderop.

Verder:

  • 5 minuten voor aanvang training pas aanwezig zijn
  • 1,5 meter afstand houden
  • Thuis omkleden en douchen, niet op het sportpark douchen
  • Kantine is gesloten
  • Kleedkamers zijn dicht
  • Kleedkamer 5 is gedeeltelijk open voor WC en handen wassen en desinfecteren
  • Er is een coördinator en deze is herkenbaar aan een geel hesje
  • Bij klachten als hoesten, koorts en verkoudheid blijft u thuis, u mag worden weggezonden van het sportpark om deze redenen.
  • Heeft een huisgenoot koorts, dan blijft u ook thuis.

De gemeente handhaaft op de regels en komt dus controleren.

De trainers kunnen dinsdagavond aan de slag en kunnen vanavond beginnen om met hun teams afspraken te maken.

Succes en blijf gezond !

Trainen: ook voor niet-leden

De jeugd van WNBC’09 gaat weer trainen. Tot en met 12 jaar wordt er getraind zoals altijd en van 13 tot en met 18 jaar houden we 1,5 meter afstand. Maar dat gaat wel lukken. 

Niet alleen leden van de voetbalclub mogen meedoen, nee, ook juist niet-leden wordt gevraagd een balletje meer te trappen en zo lekker te bewegen.

Wanneer?

In Witteveen:

Kabouters (4-5-6 jaar) trainen op zaterdag van 10.00 – 11.00 uur

Jongeren onder 8 op dinsdag en donderdag van 18.00 – 19.00 uur

Jongeren onder 10 op mandag en donderdag van 18.00 – 19.00 uur

Jongeren onder 11 op maandag en donderdag van 18.00 – 19.00 uur

Jongeren onder 15 op donderdag van 18.30 – 19.30 uur in Witteveen

In Nieuw Balinge:

Jongeren onder 13 maandag en woensdag van 18.30m – 19.30 uur

Jongeren onder 15 dinsdag van 18.30 – 19.30 uur.

Doe lekker mee en kom naar een van de sportparken op de aangegeven dag en tijd !

Trainingen jeugd

Witteveen, Nieuw Balinge, 28 april 2020
Wekenlang werd er in Nieuw Balinge en Witteveen niet gevoetbald vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Wekenlang was het niet toegestaan om de sportparken te betreden. Dat is nog steeds zo. Gelukkig is er door het kabinet besloten dat er voorzichtig weer voetbalactiviteiten mogen plaatsvinden. Met de nadruk op voorzichtig want de regels die volgens het RIVM gelden zijn voor een groot deel nog steeds van kracht.
De jeugd tot en met 12 jaar en van 13 tot en met 18 jaar mogen vanaf 29 april weer georganiseerd en beheersbaar gaan trainen. Beheersbaar betekent dat we ervoor moeten zorgen dat alles volgens (opnieuw) gestelde regels gaat plaatsvinden.
Georganiseerd betekent dat er alleen activiteiten zullen plaatsvinden onder begeleiding. Het is aan ons allen dat we dit op een verantwoorde manier gaan aanpakken. Neem de regels in acht, volg aanwijzingen op en wijs de ander ook op z’n verantwoordelijkheid.
De regels en richtlijnen worden gepubliceerd op de site en op Facebook en zullen op de sportparken opgehangen worden. Eenieder heeft zich aan deze regels te houden en de instructies van de coördinatoren en/of trainers op te volgen.
De verwachting is dat de regels en richtlijnen morgen gereed zijn en zijn afgestemd met de Gemeente Midden-Drenthe. Ze zullen dan worden gepubliceerd op de site en op facebook, zodat er donderdag 30 april hopelijk weer door de jeugd getraind kan worden.

Trainen?

Het bestuur heeft kennis genomen van het besluit dat het voor jeugdteams weer is toegestaan om “georganiseerd en beheersbaar” te gaan sporten met ingang van 29 april. Vanaf deze datum is het voor spelers tot en met 12 jaar weer toegestaan om te gaan trainen, waarbij ze 1,5 meter afstand niet hoeven te handhaven. Voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar is trainen óók toegestaan, mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. Dit besluit van de regering wil echter niet zeggen dat het sportpark De Roskamp van de Witteveense Boys´87 per 29 april a.s. weer geopend zal zijn. Dit is mede afhankelijk van de gemeente Midden/Drenthe. Daarnaast heeft de KNVB deze week contact met de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) en worden verenigingen nader geïnformeerd. Op welke wijze wij als vereniging invulling gaan geven aan het besluit is op dit moment nog niet bekend. We wachten nu op de informatie van de gemeente Midden/Drenthe. Zo gauw er meer duidelijkheid is zullen wij jullie hier zo spoedig mogelijk over informeren. Bestuur Witteveense Boys´87

Contributie

Witteveen, 1 april 2020

Het zijn bijzondere tijden. De corona crisis zorgt voor een hoop verdriet, angst en onzekerheid.  Niet alleen de economie krijgt een klap, maar dichter bij huis zijn er veel mensen die niet zeker weten of ze straks nog een baan hebben of dat het bedrijf waar ze werken straks nog wel bestaat. Daarbij vergeleken zijn de problemen met de voetbalcompetitie onbeduidend.

De KNVB heeft besloten dat de amateurcompetitie dit seizoen 2019-2020 niet uitgespeeld wordt. Er promoveert en degradeert geen team, volgend seizoen 2020-2021 start ieder team weer in dezelfde klasse. 

Het gevolg voor nu is dat er dit seizoen (tot en met 30 juni 2020) geen competitie-wedstrijden meer gespeeld worden. Door de maatregelen van de regering om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen, mag er sowieso niet getraind worden tot 28 april en mogen er geen evenementen en toernooien worden gespeeld tot 1 juni 2020. In de week van 28 april komt er meer nieuws van de regering.

De voetbalvereniging Witteveense Boys’87 zit dus voorlopig op slot. Dit heeft voor de club grote gevolgen. Immers de kosten lopen door, terwijl er geen inkomsten zijn van de kantine en dat in de maanden met voor ons grote evenementen. De Nacht van Witteveen op 26 april, het Bedrijvenvoetbaltoernooi op 15 mei en het WNBC’09 Cup toernooi op 29 en 30 mei vinden immers geen doorgang.

Als lid van een vereniging wordt er jaarlijks een contributie betaald per leeftijdscategorie, de club int deze in 2 termijnen. Termijn 1 is van 1 juli t/m 31 december en termijn 2 is van 1 januari t/m 30 juni. Op 15 april wordt het tweede gedeelte van de jaarlijkse contributie geïnd. Er wordt echter in de maanden april, mei en juni geen competitie gespeeld. Zodra het weer mag van de overheid pakken we de trainingen (en andere activiteiten) weer op, maar wij weten nu nog niet wanneer dat is.

Wij hebben de contributie inkomsten hard nodig, maar als u over de maanden april, mei en juni geen contributie wilt betalen omdat er ook geen activiteiten zijn, dan kunt u een mail sturen aan de penningmeester van de Witteveense Boys’87: 

penningmeester.witteveenseboys@outlook.com

voor 1 mei 2020 met daarin de vraag voor restitutie van de contributie van april, mei en juni en voor welk lid dit betreft. De penningmeester zorgt dan dat het bedrag wordt teruggestort. In de onderstaande tabel in de groene kolom kunt u zien over welk bedrag we spreken voor de maanden april, mei en juni.

Het bestuur gaat er vanuit u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben en meldt zich weer via de website en facebook zodra er nieuws is van de overheid over activiteiten die wel weer mogen worden georganiseerd.

Voor de tussenliggende tijd: blijf gezond en kijk naar elkaar om.

Roel Seele

Voorzitter

Site:

www.witteveenseboys.nl

www.wnbc.nl

Facebook:

@witteveense-boys87

@wnbc09