Duurzaamste sportvereniging van Drenthe 2019 !!!

Voetbalvereniging Witteveense Boys ’87 is uitgeroepen tot duurzaamste sportvereniging van Drenthe 2019. De verkiezing wordt jaarlijks gehouden in het kader van het project Drenthe Sport Duurzaam van SportDrenthe, het Drents Energieloket en de Natuur en Milieufederatie Drenthe. Hierbij worden Drentse sportverenigingen ondersteund bij het verduurzamen van hun sportgebouw of -terrein.

De jury vindt dat de vereniging zich optimaal heeft ingezet voor verduurzaming en bovendien de bewustwording van energieverbruik bij haar leden en andere sportverenigingen heeft vergroot. Zo is er dak- en vloerisolatie aangebracht en werden er zonnepanelen, een luchtwarmtepomp en ledverlichting in het gebouw en op het veld geplaatst.

Goed voor milieu én clubkas

Roel Seele, voorzitter van de vereniging: “Dit is echt een waardering voor het werk dat we sinds 2015 verricht hebben”. Want ook al bestaat het project Drenthe Sport Duurzaam pas sinds 2017, de vereniging was daarvoor ook al bezig met duurzaamheid. “Het beleid van de gemeente heeft ons eigenlijk getriggerd”, vertelt Seele. Volgens de voorzitter is het winnen van de prijs dan ook resultaat van een samenwerking tussen de vereniging, de vrijwilligers en de gemeente samen.

Sinds 2015 zijn het gasverbruik en het energieverbruik van de voetbalvereniging met 85 en 81 procent gedaald. Seele: “Dat is mooi voor het milieu en ook mooi voor de clubkas. De komende jaren investeren we verder om het verbruik nog verder omlaag te brengen.” Seele denkt hierbij bijvoorbeeld aan extra zonnepanelen.

‘Meer urgentie voor een vervolg’

Met Drenthe Sport Duurzaam The Next Step willen de initiatiefnemers graag verder met deze aanpak. Volgens directeur-bestuurder van SportDrenthe Hans de Lang heeft het coronavirus nadelige gevolgen voor de financiële huishouding van sportverenigingen. “Energielasten vormen op de begrotingen van sportverenigingen een belangrijke kostenpost: al gauw gaat 25 procent van de middelen op aan energielasten. Hoge energielasten betekent hogere contributies en daarmee wordt de sport wellicht minder toegankelijk. Verduurzaming van accommodaties kan de positie van de verenigingen, in het dorp en in de stad, structureel versterken. En zo zorgen we ervoor dat deze vrijwilligersorganisaties sport en beweegactiviteiten kunnen blijven aanbieden. Ook kunnen we er voor zorgen dat lokale ondernemers kunnen blijven werken aan energiebesparing en zo helpen we ook mee de economie op gang te houden in Drenthe.”

Bewustwording vergroten

En hoe heeft de vereniging dan de bewustwording van energieverbruik bij haar leden en andere sportverenigingen vergroot? Seele: “Vanaf het begin hebben we veel gepubliceerd in het sportblad van Witteveen en resultaten gedeeld op sociale media. Daar kregen we veel vragen over, die we gingen beantwoorden.” En niet alleen in Witteveen, maar ook bij andere sportclubs in Midden-Drenthe ziet Seele dat er veel aandacht is voor duurzaamheid.

Trainen voor iedereen

Lekker hoor, er zijn s’avonds weer voetballe(ste)rs aan het trainen op het mooiste sportpark van Midden-Drenthe, de Roskamp ! Niet alleen de jeugd, maar op dinsdag en donderdag trainen ook de heren en dames senioren weer. Natuurlijk volgens het corona veiligheidsprotocol. Wist u dat ook niet leden mee mogen trainen? Kijk op de site wanneer welk elftal traint en kom ook meedoen.

Senioren mogen weer trainen !

Er mag weer getraind worden door onze senioren heren en dames !

Ik heb vandaag het aanmeldformulier van de gemeente Midden-Drenthe ingevuld. We moeten ons wel aan regels houden, zie o.a. de bijlage verderop.

Verder:

  • 5 minuten voor aanvang training pas aanwezig zijn
  • 1,5 meter afstand houden
  • Thuis omkleden en douchen, niet op het sportpark douchen
  • Kantine is gesloten
  • Kleedkamers zijn dicht
  • Kleedkamer 5 is gedeeltelijk open voor WC en handen wassen en desinfecteren
  • Er is een coördinator en deze is herkenbaar aan een geel hesje
  • Bij klachten als hoesten, koorts en verkoudheid blijft u thuis, u mag worden weggezonden van het sportpark om deze redenen.
  • Heeft een huisgenoot koorts, dan blijft u ook thuis.

De gemeente handhaaft op de regels en komt dus controleren.

De trainers kunnen dinsdagavond aan de slag en kunnen vanavond beginnen om met hun teams afspraken te maken.

Succes en blijf gezond !

Trainen: ook voor niet-leden

De jeugd van WNBC’09 gaat weer trainen. Tot en met 12 jaar wordt er getraind zoals altijd en van 13 tot en met 18 jaar houden we 1,5 meter afstand. Maar dat gaat wel lukken. 

Niet alleen leden van de voetbalclub mogen meedoen, nee, ook juist niet-leden wordt gevraagd een balletje meer te trappen en zo lekker te bewegen.

Wanneer?

In Witteveen:

Kabouters (4-5-6 jaar) trainen op zaterdag van 10.00 – 11.00 uur

Jongeren onder 8 op dinsdag en donderdag van 18.00 – 19.00 uur

Jongeren onder 10 op mandag en donderdag van 18.00 – 19.00 uur

Jongeren onder 11 op maandag en donderdag van 18.00 – 19.00 uur

Jongeren onder 15 op donderdag van 18.30 – 19.30 uur in Witteveen

In Nieuw Balinge:

Jongeren onder 13 maandag en woensdag van 18.30m – 19.30 uur

Jongeren onder 15 dinsdag van 18.30 – 19.30 uur.

Doe lekker mee en kom naar een van de sportparken op de aangegeven dag en tijd !

Trainingen jeugd

Witteveen, Nieuw Balinge, 28 april 2020
Wekenlang werd er in Nieuw Balinge en Witteveen niet gevoetbald vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Wekenlang was het niet toegestaan om de sportparken te betreden. Dat is nog steeds zo. Gelukkig is er door het kabinet besloten dat er voorzichtig weer voetbalactiviteiten mogen plaatsvinden. Met de nadruk op voorzichtig want de regels die volgens het RIVM gelden zijn voor een groot deel nog steeds van kracht.
De jeugd tot en met 12 jaar en van 13 tot en met 18 jaar mogen vanaf 29 april weer georganiseerd en beheersbaar gaan trainen. Beheersbaar betekent dat we ervoor moeten zorgen dat alles volgens (opnieuw) gestelde regels gaat plaatsvinden.
Georganiseerd betekent dat er alleen activiteiten zullen plaatsvinden onder begeleiding. Het is aan ons allen dat we dit op een verantwoorde manier gaan aanpakken. Neem de regels in acht, volg aanwijzingen op en wijs de ander ook op z’n verantwoordelijkheid.
De regels en richtlijnen worden gepubliceerd op de site en op Facebook en zullen op de sportparken opgehangen worden. Eenieder heeft zich aan deze regels te houden en de instructies van de coördinatoren en/of trainers op te volgen.
De verwachting is dat de regels en richtlijnen morgen gereed zijn en zijn afgestemd met de Gemeente Midden-Drenthe. Ze zullen dan worden gepubliceerd op de site en op facebook, zodat er donderdag 30 april hopelijk weer door de jeugd getraind kan worden.

Trainen?

Het bestuur heeft kennis genomen van het besluit dat het voor jeugdteams weer is toegestaan om “georganiseerd en beheersbaar” te gaan sporten met ingang van 29 april. Vanaf deze datum is het voor spelers tot en met 12 jaar weer toegestaan om te gaan trainen, waarbij ze 1,5 meter afstand niet hoeven te handhaven. Voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar is trainen óók toegestaan, mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. Dit besluit van de regering wil echter niet zeggen dat het sportpark De Roskamp van de Witteveense Boys´87 per 29 april a.s. weer geopend zal zijn. Dit is mede afhankelijk van de gemeente Midden/Drenthe. Daarnaast heeft de KNVB deze week contact met de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) en worden verenigingen nader geïnformeerd. Op welke wijze wij als vereniging invulling gaan geven aan het besluit is op dit moment nog niet bekend. We wachten nu op de informatie van de gemeente Midden/Drenthe. Zo gauw er meer duidelijkheid is zullen wij jullie hier zo spoedig mogelijk over informeren. Bestuur Witteveense Boys´87