Whiskey proeverij

Op vrijdagavond 9 november is er een whiskey proeverij in de kantine, kantine open om 19.00 uur. Wil je mee doen aan het proeven, geef je dan op bij roel@seele.nl of 0655883245, kosten 15 euro. Er zijn lekkere bijbehorende hapjes. Doe je niet mee met de proeverij, dan ben je natuurlijk ook welkom om een boertje te drinken.

VRIJWILLIGERSAVOND

VRIJWILLIGERSAVOND
Deze staat gepland voor zaterdag 27 oktober, aanvang 19.00 uur. We gaan deze avond gourmetten en spelen tussen het gourmetten door een pub quiz. Gourmetten en consumpties zijn gratis. Wegens het bestellen, willen we graag weten wie er komt. Opgeven kan via mail: roel@seele.nl of 06-55883245. Iedereen die vrijwilliger is bij de Witteveense Boys’87 of WNBC’09 is welkom met zijn/haar partner.

Algemene Ledenvergadering en Zwarte Jannes

Op vrijdag 23 november is van 20.00 – 21.00 uur de jaarlijkse algemene ledenvergadering min de kantine van de Witteveense Boys’87 voor leden en donateurs. Vanaf 22.00 uur treedt – ook voor niet leden – Zwarte Jannes op tot ca. 24.00 uur. Hier de con sept uitnodiging~:

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Witteveense Boys’87

 

Aan:     Leden Witteveense Boys’87

Van:     Bestuur Witteveense Boys’87

d.d.:     7 september 2018

 

Op vrijdag 23 november 2017vindt om 20.00 uur de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats in de kantine aan De Roskamp. Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs. Het programma bestaat uit twee delen:

20.00 – ca. 21.00 uur:               Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering

22.00 – ca.24.00 uur:               Optreden Zwarte Jannes

Agenda Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering:

  • Opening
 • Mededelingen/binnengekomen stukken.
 • Vaststelling verslag ALV 24 november 2017
 • Diverse Jaarverslagen commissies seizoen 2017/2018
 • Financieel Verslag 2017/2018.
 • Verslag kascommissie over 2017/2018.
 • Wijziging huishoudelijk reglement
 • Bestuursverkiezing.
 • Verkiezing kascommissie 2018/2019.
 • Vaststelling begroting seizoen 2018/2019
 • Club van 50.
 • Afscheid.
 • Rondvraag.
 • Sluiting.

De diverse jaarverslagen zijn op de website van de Witteveense Boys’87 te downloaden (http://www.witteveenseboys.nl/clubinfo/documenten)en zijn op 23 november 2018 in afgedrukte vorm beschikbaar. Indien u eerder de stukken wenst te ontvangen, dan kunt u dit bij het bestuur kenbaar maken. In de kantine ligt reeds een exemplaar ter inzage.

Avondje Rinus

Op 16 oktober wordt er i.s.m. de KNVB een avondje Rinus georganiseerd bij de Witteveense Boys’87 voor alle jeugdleiders en trainers. Er volgt meer info op de leiders/trainers app.
Hieronder voor de volledigheid nog wat info van Ab van der Velde van de KNVB.
Wij richten ons daarbij vooral op jullie jeugdtrainers. Jullie jeugdtrainers zijn het immers die elke week weer de uitdaging hebben om de trainingen zodanig in te vullen dat kinderen lachend komen, lachend weggaan, al weer uitkijken naar de volgende training en ook weer iets beter geworden zijn. Het vraagt best veel van jeugdtrainers dit elke week weer te realiseren. Het is ook een grote (mede)verantwoordelijkheid die daarbij op de schouders van jeugdtrainers rust. Zij zijn immers (samen met de coach) de mensen die het plezier en de ontwikkeling van jeugdvoetballers beïnvloeden en daarmee ook een belangrijke rol spelen in het behoud van leden.
Vanuit die gedachte willen wij de jeugdtrainers, maar ook jou als Hoofd Opleiding, verantwoordelijke voor het jeugdvoetbal, lid van de technische commissie en eventuele andere betrokkenen of geïnteresseerden) een bijeenkomst op je eigen accommodatie aanbieden waarin wij de mogelijkheden van Rinus, de online assistent-trainer voor elke jeugdtrainer duidelijk maken.
Rinus heeft jeugdtrainers o.a. het volgende (via computer, tablet of een als app op de telefoon) te bieden: voetbalvormen voor O6 t/m O19, complete trainingen, meerweekse programma’s, een complete seizoensplanning, kennisartikelen enz.
Daarvoor hebben wij het volgende programma uitgewerkt:
• 18.30 uur Opening / Inleiding / Gebruik Rinus / Voorbereiden praktijk
• 19.00 uur Praktijk met een jeugdteam van de eigen vereniging
• 19.45 uur Pauze
• 20.00 uur Nabespreking praktijk
• 20.15 uur Verdere mogelijkheden van Rinus
• 20.30 uur Verder ontwikkelen van de eigen jeugdopleiding?
• 20.50 uur Ondersteuningsmogelijkheden KNVB
• 21.00 uur Afsluiting