Enquete Grensoverschrijdend gedrag

Oktober 2020 Enquête Grensoverschrijdend gedrag 

Enkele weken geleden is onder alle leden en ouders van jeugdleden een enquête verstuurd omtrent grensoverschrijdend gedrag. Tot nu toe hebben 31 leden (bij 24%) hebben de enquête ingevuld. Wij zijn erg blij met dit resultaat, dus dank daarvoor!

Een van de uitkomsten van de enquête is dat we het binnen de club nog te weinig hebben over grensoverschrijdend gedrag. We hopen met deze enquête een eerste goede stap te hebben gemaakt. Het blijkt dat het “Protocol Ongewenst Gedrag” dat de Witteveense Boys’87 sinds 2011 hebben, niet overal even bekend is.

De belangrijkste uitkomsten waar we blij mee mogen zijn: ·   

 • Over het algemeen voelt iedereen zich veilig bij ons op de club (100% respondenten)
 • De vereniging staat open voor de mening en inbreng van ouders van jeugd (>90%)
 • Er wordt bij de vereniging niemand buiten gesloten (100%)
 • In de Whatsapp-groepjes wordt zelden met of over elkaar gepraat met verkeerde intenties (100%).
 • Het veld, de toegang en de trainingen zijn goed verlicht en goed zichtbaar voor ouders (100%).

Uiteraard zijn er ook verbeterpunten:

 • Grensoverschrijdend gedrag in de breedste zin van het woord komt wel eens voor bij de club (19%).
 • Een afwijkende mening wordt bij ons in de club niet altijd gewaardeerd en mensen die ‘anders’ zijn moeten zich wel een beetje aanpassen (16%).
 • Bij ons op de club wordt wel eens een seksueel getinte opmerking geplaatst of grappen gemaakt over vrouwen, homo’s, lesbiennes of mensen uit andere culturen(>26%).
 • Er wordt bij ons op de club soms verbaal en  (non-)verbaal gebruikt, zoals schelden en duwen (32%).

Aangezien wij enquête voor de eerste keer hebben afgenomen, hebben we nog geen referentie. We beschouwen dit dan ook als een ‘nulmeting’ waarna wij volgend jaar opnieuw een meting zullen doen. Op die manier kunnen we jaarlijks ‘een vinger aan de pols houden’. Verder vragen wij aan eenieder om ook zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de verbeterpunten en deze door te geven aan het bestuur; het gaat om bewustwording en rekening houden met de mede sportgenoten! Het bestuur zal de uitslag van deze enquête verder bespreken en waar nodig met aanvullende acties komen.

Mocht je vragen hebben over de enquête of hier eens over door wil praten met het bestuur dan kan dat bij Roel (voorzitter@witteveenseboys.nl) of Teun (teun-margery@live.nl). Zou je graag inhoudelijk (al dan niet anoniem) met iemand willen praten over een specifieke situatie dan kan dat bij ons vertrouwenspersonen Carla Kooistra (06-22124390 of carlakooistra@hotmail.com) of Jari Hooijer (06-12396822 of jari_hooyer@live.nl).

Het bestuur

Witteveense Boys’87

Corona maatregelen

Door de verscherpte corona maatregelen mogen de senioren nog steeds geen competitie en oefenduels spelen. Ook onderlinge partijen mogen niet. Trainen mag wel maar dan voorlopig 2 weken in groepjes van 2. Omkleden en douchen moet thuis en de kantine is nog steeds dicht. Ook hier geldt: ben je verkouden, heb je koorts, blijf dan thuis.

Door de Corona maatregelen mag de jeugd t/m JO18 geen competitiewedstrijden of oefenwedstrijden tegen andere clubs spelen. De jeugd mag wel ondeling binnen de club wedstrijden spelen. Dat is niet alleen belangrijk om in beweging te blijven, maar ook voor de sociale samenhang. Net zoals bij trainingen zijn er bij de jeugd t/m JO18 geen beperkingen m.b.t. de onderlinge afstand. Omkleden, douchen moet thuis en de kantine is dicht.

Speculaas en oliebollen

Ook dit jaar organiseren de Witteveense Boys’87 in samenwerking met Echte Bakker Jordy Schepers een oliebollen actie. De ondersteuning van onze mooie club is in deze “corona-tijd” van groot belang, daar de inkomsten door de “voetballoze” weken en weekenden sterk zijn terug gelopen.

U kunt deze pagina uit Sport en Ontspanning halen en invullen. Inleveren kan op de volgende manieren:

1. op 12 december.

Er komen dan Witteveense Boys & WNBC’09 leden dan langs de deur in Witteveen en de Broekstreek om speculaastaarten en cake te verkopen. Deze overheerlijke lekkernijen kosten 5 € per stuk. U kunt dan dus ook het oliebollen bestelformulier inleveren en betalen. Mocht u geen formulier meer hebben, zij hebben formulieren bij zich.

2. Bij een bestuurslid.

Bij Teun, Kim of Roel kunt u de formulieren met het geld afgeven.

Op 31 december s’morgens wordt uw bestelling bij u thuisgebracht.

Corona maatregelen.

De door de regering aangescherpte maatregelen ter voorkomen van verdere besmettingen met het corona virus betekenen voor de vereniging het volgende:-de kantine, kleedkamers en douches zijn gesloten-Jeugd t/m 17 jaar mag gewoon trainen, geen ouders of publiek langs het veld, thuis omkleden en thuis douchen. De competitie is stilgelegd. Wel onderlinge partijtjes mogelijk.-De keepertraining voor de jeugd gaat gewoon door.-Spelers van 18 jaar en ouder: geen trainingen en geen competitie tot nader bericht.-Keepertraining voor spelers van 18 jaar en ouder gaat wel door (groep max 4, inclusief trainer, 1,5 meter afstand).De Jaarlijkse Algemen Ledenvergadering van de Witteveense Boys’87 van 20 november wordt voorlopig verplaatst naar tweede helft december. Als het dan nog niet mogelijk is, gaat deze naar januari 2021. Nadere berichten volgen.

Corona update

Maatregelen i.v.m. corona virus vanaf 29 september 18.00 uur voor de komende 3 weken (t/m 20 oktober 2020):

 • Wedstrijden en trainingen zonder publiek
 • Na wedstrijd/training: douchen, omkleden en direct het sportpark verlaten.
 • Chauffeurs naar uitwedstrijden van jeugdteams t/m JO17 vallen onder teambegeleiding en mogen dus kijken naar de wedstrijd.
 • Als u uw kind (t/m JO17) naar een thuiswedstrijd of training brengt op de eigen sportaccommodatie, dan mag u niet blijven kijken op het sportpark.
 • De teambegeleiding (trainer/coach/leider/verzorger) mogen de wedstrijden wel kijken.

Maatregelen i.v.m. corona virus vanaf 29 september 18.00 uur:

 • De kantine is gesloten tijdens wedstrijden en tijdens trainingen.

De basisregels blijven: 

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
 • Probeer drukte te vermijden. 
 • Was vaak je handen.
 • Volg de instructies op van het sportpark/vereniging

Zie verder de link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Het bestuur van de Witteveense Boys’87