ALV 2018 23 november 2018 met daarna optreden van “Zwarte Jannes”

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Witteveense Boys’87

Aan:     Leden Witteveense Boys’87

Van:     Bestuur Witteveense Boys’87

d.d.:     27 september 2018

Op vrijdag 23 november 2018 vindt om 20.00 uur de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats in de kantine aan De Roskamp. Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs. Het programma bestaat uit twee delen:

20.00 – ca. 21.15 uur:                Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering

22.00 – ca.24.00 uur:                Optreden Orlando Uiterwerf, beter bekend als Zwarte Jannes (ook voor niet-leden)

Agenda Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering:

 1. Opening
 2. Mededelingen/binnengekomen stukken.
 3. Vaststelling verslag ALV 24 november 2017
 4. Diverse Jaarverslagen commissies seizoen 2017/2018
 5. Financieel Verslag 2017/2018.
 6. Verslag kascommissie over 2017/2018.
 7. Wijziging huishoudelijk reglement
 8. Bestuursverkiezing.
 9. Verkiezing kascommissie 2018/2019.
 10. Vaststelling begroting seizoen 2018/2019
 11. Club van 50.
 12. Afscheid.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting.