Speculaastaart actie

Speculaastaartactie.Vrijdagavond 30 november en zaterdag 1 december komen de Witteveense Boys’87 kids in de Broekstreek en Witteveen langs de deur met heerlijke speculaastaartjes, speculaascake en nog meer lekkernijen. Uk krijgt dan ook een oliebollen bestellijst uitgereikt. Die kunt u ter plekke invullen, maar dat mag ook later.

ALV 2018 23 november 2018 met daarna optreden van “Zwarte Jannes”

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Witteveense Boys’87

Aan:     Leden Witteveense Boys’87

Van:     Bestuur Witteveense Boys’87

d.d.:     27 september 2018

Op vrijdag 23 november 2018 vindt om 20.00 uur de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats in de kantine aan De Roskamp. Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs. Het programma bestaat uit twee delen:

20.00 – ca. 21.15 uur:                Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering

22.00 – ca.24.00 uur:                Optreden Orlando Uiterwerf, beter bekend als Zwarte Jannes (ook voor niet-leden)

Agenda Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering:

 1. Opening
 2. Mededelingen/binnengekomen stukken.
 3. Vaststelling verslag ALV 24 november 2017
 4. Diverse Jaarverslagen commissies seizoen 2017/2018
 5. Financieel Verslag 2017/2018.
 6. Verslag kascommissie over 2017/2018.
 7. Wijziging huishoudelijk reglement
 8. Bestuursverkiezing.
 9. Verkiezing kascommissie 2018/2019.
 10. Vaststelling begroting seizoen 2018/2019
 11. Club van 50.
 12. Afscheid.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting.

 

 

 

Midden-Drenthe voetbaltoernooi

Al vast voor in de agenda:

Op vrijdagavond 21 en zaterdag 22 juni wordt een voetbaltoernooi georganiseerd waar alle voetbalclubs uit Midden-Drenthe aan meedoen voor alle leeftijdscategorieën bij de jeugd en alle 7-en 11 tallen bij de senioren op alle sportcomplexen in Midden-Drenthe. Dit wordt een waanzinnig groot voetbaltoernooi met een groot eindfeest en een grote beker voor de vereniging met de (gemiddeld) meeste punten.

Uiutnodiging

Uitnodiging voor een Instructie Verantwoord Alcoholschenken

 

Voor de paracommerciële horeca (zoals een buurt- of sportvereniging) geldt een aantal wettelijke verplichtingen rond het schenken van alcohol. Een ervan is dat barvrijwilligers die achter de bar staan tijdens openingstijden waarop alcohol wordt geschonken, geïnstrueerd zijn volgens een in de Drank- en Horecawet vastgelegde instructie. De Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) is hier een voorbeeld van. Tijdens de IVA ontvangt u informatie over wat alcohol met het lichaam doet en informatie over de Drank- en Horecawet. Tegelijkertijd wordt besproken wat deze informatie betekent voor u als barvrijwilliger. De IVA wordt verzorgd door een deskundige van VNN.

Graag nodigen wij u uit om de IVA in Witteveen bij te wonen.

 

Datum: dinsdag 6 nov

Tijd: 19.30 – 21.30

Adres: Dorpshuis De Tille