Algemene Ledenvergadering 28 april 2021 seizoen 2019-2020

Het bestuur van de Witteveense Boys’87 heeft zo lang als mogelijk gewacht met het uitschrijven van de ALV over seizoen 2019-2020, omdat we deze graag “live” wilde doen. Echter de corona maatregelen verhinderen dat en we moeten de vergadering houden voor 30 april 2021. Vandaar dat we voor het eerste in ons bestaan een digitale jaarvergadering gaan houden en wel op 28 april 2021 van 20.00 – 21.30 uur. Leden en ouders van jeugdleden die deze vergadering bij willen wonen, nodigen wij van harte uit ! Stuur een mail naar roel.seele@outlook.com en u ontvangt per omgaande de vergaderlink voor de 28ste april. De vergaderstukken ontvangen gt u vervolgens ook per mail. U kunt de 28ste de link vanaf 19.45 uur aanklikken en u komt in de vergadering. Wij vragen u om uw microfoon uit en u camera aan te zetten.

De agenda is als volgt:

Agenda ALV 28 april 2021 (seizoen 2019-2020)

1. Opening

2. Mededelingen/binnengekomen stukken

3. Notulen ALV 22-11-2019 (2018-2019)

4. Verslag bestuur en comissies

5. Toelichting financieel resultaat

6. Verslag kascommissie

7. Verkiezingen

8. Contributie 2020-2021 en 2021-2022

9. Begroting 2020-2021

10. Club van 50

11. Rondvraag

12. Sluiting

Persconferentie as dinsdag 13 april

Volgende week dinsdag 13 april is er weer een persconferentie van het kabinet over de corona-maatregelen. Wij hopen op zodanige versoepelingen dat wedstrijden voetballen weer mogelijk wordt voor de zomerstop. Wij gaan er vanuit dat sowieso de competitie na de zomer stop gewoon doorgang kan vinden. Maar wat gaat er dan gebeuren als we voor de zomer mogen gaan wedstrijden spelen, naast trainen? -De KNVB haalt dan de reeds voorbereide REGIO-Cup snel uit de kast. Ieder team is hiervoor automatisch ingeschreven. Er worden dan wedstrijden dicht bij huis gespeeld op de normale speeldag. -De organisatie Midden-Drenthe Zomer (Avond) Cup wil graag op avonden een “dicht bij huis competitie” laten spelen in mei en juni. De interesse hiervoor wordt momenteel gepeild. -Verder gaat de jeugdafdeling WNBC’09 meedoen aan de Nationale Voetbaldag op 12 juni: er kan dan gevoetbald worden door (jeugd) leden en niet-leden. -Als “afsluiter” van een abnormaal seizoen wordt het WNBC’09 Cup toernooi gepland voor zaterdag 26 juni. Mocht de Regio-cup van de KNVB of de Zomeravond Cup van de Midden-Drenthe Zomer (Avond) Cup stichting om een of andere reden niet door kunnen gaan, dan wordt er sowieso getracht onderling of oefenwedstrijden te plannen, zodat we in ieder geval nog wat doen voor de zomerstop ingaat.Dit natuurlijk allemaal alleen maar als het weer mag en onder de dan geldende corona-maatregelen.

Competitie voetbal

Zie hier onder het bericht van de KNVB betreffende de competities en het niet uitspelen daarvan. Mits de coronamaatregelen het toelaten denkt de KNVB aan een soort regiocup voor de jeugd t/m JO18 te starten vanaf 10-11 april en aan een soort regiocup voor senioren van 17-18 april. Voetballen op zaterdag of zondag dus.

In de tussentijd mogen jeugd tot 27  gewoon trainen met de gehele groep. Waarschijnlijk moeten trainers de begintijd van hun training bij senioren  dames en heren iets vervroegen, daar de avondklok er nog even is.  Wij raden sterk aan om te gaan trainen, daar iedereen weer aan beweging en elkaar zien toe is. Ook als straks in april er een regio cup toernooi wordt gespeeld, moeten de spelers weer fit zijn.

De organisatie van de Midden-Drenthe Zomer Cup gaat aan de 10 voetbalclub in Midden-Drenthe vragen of ze geïnteresseerd zijn in Midden-Drenthe ZomerAvond cup Voetbal voor senioren heren 1 en dames 1 op dinsdag-woensdag of donderdag avond in m ei en de eerste 2 weken van juni. Volgende week valt er een enquête bij de 10 clubs via de mail binnen. De uiteindelijke winnaar van het zomeravond voetbal ontvangt dan de wisselcup. Kan er toch nog ergens om gespeeld worden. Of dit doorgaat hangt af van de dan geldende maatregelen en de interesse van de clubs.

Helaas zijn er nog geen toeschouwers bij trainingen toegestaan en blijft de kantine en kleedkamers dicht.

We volgen het nieuws, want we willen graag weer (verantwoord) aan de slag.

Bericht KNVB;

Zoals Mark Rutte gisteravond zei: “We zijn op weg naar betere tijden; een stapsgewijze opening, van o.a. de sport”. En de eerste stap is gezet. We zijn daarom allereerst verheugd over de versoepelingen voor de jeugd tot 27 jaar, die vanaf 2 maart ingaan. Deze groep kan, zonder 1,5 meter afstand, weer volop gaan trainen en zich opmaken voor een eventuele competitiehervatting. De leeftijdgrens maakt het ingewikkeld, dat realiseert eenieder zich. Dit vraagt wederom om inzet en creativiteit. We zien deze versoepeling echter als een opmaat naar versoepelingen voor de leeftijd 27+, waardoor we deze leeftijdgrens hopelijk in de nabije toekomst los kunnen laten.

Helaas zijn we ook op het punt gekomen dat, conform de routekaart, de competities van senioren categorie A, waaronder dus alle competities van de 1e elftallen in de 2e divisie t/m 5e klasse niet kunnen worden hervat. Dit houdt in dat er geen promotie/degradatie zal plaatsvinden en dat de indeling voor het seizoen 2021/’22 zal worden gebaseerd op de indeling van het huidig seizoen 2020/’21. Voor deze teams wordt in navolging van de categorie B ook de KNVB Regiocup aangeboden, zodra de coronamaatregelen dat toestaan.

In deze nieuwsupdate praten we je bij over alle nieuwe uitgangspunten, het financieel coronadossier, de incasso van de maandelijkse voorschotten en de kamervragen rondom NOW 3.0.

Waarom ‘tot 27 jaar’?
De overheid heeft deze leeftijd ingesteld als leeftijd om jongvolwassen te duiden. Dit brengt in de huidige situatie voor veel teamsporten praktische problemen met zich mee. Dat hebben we uiteraard ook aan de overheid duidelijk gemaakt. Zij erkennen de complexiteit die dit met zich meebrengt, echter is dit de maximale grens die zij nu willen trekken.

Veldvoetbal
Voor de categorie A senioren wordt de competitie definitief niet hervat, met uitzondering van de competities t/m O23 en de categorie A jeugd:

 • ‘’Voor de categorie A jeugd en O21 en O23 teams geldt dat we de routekaart volgen en (her)-start van de competitie nog steeds tot de mogelijkheden behoort.
 • Wanneer ook voor deze categorieën de deadlines tot optrainen verstrijken, zullen ook deze competities doorstromen naar de KNVB Regiocup.
 • ALLE overige teams uit de categorie A stromen automatisch door naar de KNVB Regiocup. Op www.knvb.nl/regiocup staat alles verder uitgelegd.

Persco en voetbal

Vanavond is er wederom een persconferentie van het kabinet. Na al die maanden wil iedereen dolgraag weer voetballen en wij willen hiervoor alle mogelijkheden benutten. Als blijkt dat het oppakken van de huidige competities geen optie meer is, dan willen we voor amateurverenigingen kleinschalige regionale competities organiseren voor het vervolg van het huidige seizoen: de KNVB Regio Cup.

Dit gebeurt in elk geval voor de teams in de Categorie B veld en zaal en pupillen. Hier komt de Categorie A bij als deze competities ook niet meer op tijd kunnen worden hervat vanwege de coronamaatregelen. De startdatum en duur van de KNVB Regio Cup zijn uiteraard ook afhankelijk van deze beperkingen. De regionale aanpak zorgt voor minder lange reisafstanden en vergroot de kans op aantrekkelijke lokale derby’s. Vanaf medio februari start de KNVB voor de Categorie A een inventarisatie van welke clubs met welke teams mee zouden willen doen. Teams in de Categorie B doen standaard mee tenzij men zich afmeldt. De nadere invulling van de KNVB Regio Cup, zoals het aantal teams per poule, hangt onder meer af van de tijd die dit seizoen nog beschikbaar zal zijn om wedstrijden te spelen.

Routekaart
Voor de Categorie A liggen er nog scenario’s op tafel waarin de huidige competities een vervolg kunnen krijgen. De deadlines hiervoor verschillen per competitie. Morgen publiceren we daarom een routekaart met daarin alle deadlines en mogelijkheden voor alle competities. Deze routekaart ontvang je weer per mail in de reguliere nieuwsupdate.

Maar eerst hopen we uiteraard dat de volwassenen weer normaal mogen trainen. Veel van deze 600.000 voetballers zitten thuis en bewegen nauwelijks, terwijl sporten in de buitenlucht juist goed is voor de gezondheid en weerstand, zowel lichamelijk als geestelijk. Vervolgens willen we dat iedereen weer lekker wedstrijden kan spelen, want dat hebben we allemaal zo enorm gemist.

Met sportieve groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Witteveense Boys’87 vlag

De originele vlag van de Witteveense Boys’87 is na veel herstelwerk en meer dan 30 jaar trots wapperen op De Roskamp nu echt bijna op. Deze vlag krijgt een mooie plaats in de bestuurskamer van de Boys. Ondertussen is de vlag nagemaakt een sinds kort wappert deze fier naast de WNBC’09 vlag bij de kantine.

Bestuur verlengt contract met trainer 1ste elftal.

Richard Nieborg zal ook in seizoen 2021-2022 de trainer/coach van het 1ste elftal van de Witteveense Boys’87 zijn. Gisteravond zijn de contracten getekend. Seizoen 2019-2020 liep raar af wegens de corona-maatregelen. Vanaf maart 2020 is er toen niet meer gevoetbald. Seizoen 2020-2021 is in oktober afgebroken wegens hernieuwde corona maatregelen. Het bestuur en de trainer hopen dit seizoen nog aan wedstrijden toe te komen, maar hebben sowieso vertrouwen dat dit in seizoen 2021/2022 wel gaat lukken.

Enquete Grensoverschrijdend gedrag

Oktober 2020 Enquête Grensoverschrijdend gedrag 

Enkele weken geleden is onder alle leden en ouders van jeugdleden een enquête verstuurd omtrent grensoverschrijdend gedrag. Tot nu toe hebben 31 leden (bij 24%) hebben de enquête ingevuld. Wij zijn erg blij met dit resultaat, dus dank daarvoor!

Een van de uitkomsten van de enquête is dat we het binnen de club nog te weinig hebben over grensoverschrijdend gedrag. We hopen met deze enquête een eerste goede stap te hebben gemaakt. Het blijkt dat het “Protocol Ongewenst Gedrag” dat de Witteveense Boys’87 sinds 2011 hebben, niet overal even bekend is.

De belangrijkste uitkomsten waar we blij mee mogen zijn: ·   

 • Over het algemeen voelt iedereen zich veilig bij ons op de club (100% respondenten)
 • De vereniging staat open voor de mening en inbreng van ouders van jeugd (>90%)
 • Er wordt bij de vereniging niemand buiten gesloten (100%)
 • In de Whatsapp-groepjes wordt zelden met of over elkaar gepraat met verkeerde intenties (100%).
 • Het veld, de toegang en de trainingen zijn goed verlicht en goed zichtbaar voor ouders (100%).

Uiteraard zijn er ook verbeterpunten:

 • Grensoverschrijdend gedrag in de breedste zin van het woord komt wel eens voor bij de club (19%).
 • Een afwijkende mening wordt bij ons in de club niet altijd gewaardeerd en mensen die ‘anders’ zijn moeten zich wel een beetje aanpassen (16%).
 • Bij ons op de club wordt wel eens een seksueel getinte opmerking geplaatst of grappen gemaakt over vrouwen, homo’s, lesbiennes of mensen uit andere culturen(>26%).
 • Er wordt bij ons op de club soms verbaal en  (non-)verbaal gebruikt, zoals schelden en duwen (32%).

Aangezien wij enquête voor de eerste keer hebben afgenomen, hebben we nog geen referentie. We beschouwen dit dan ook als een ‘nulmeting’ waarna wij volgend jaar opnieuw een meting zullen doen. Op die manier kunnen we jaarlijks ‘een vinger aan de pols houden’. Verder vragen wij aan eenieder om ook zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de verbeterpunten en deze door te geven aan het bestuur; het gaat om bewustwording en rekening houden met de mede sportgenoten! Het bestuur zal de uitslag van deze enquête verder bespreken en waar nodig met aanvullende acties komen.

Mocht je vragen hebben over de enquête of hier eens over door wil praten met het bestuur dan kan dat bij Roel (voorzitter@witteveenseboys.nl) of Teun (teun-margery@live.nl). Zou je graag inhoudelijk (al dan niet anoniem) met iemand willen praten over een specifieke situatie dan kan dat bij ons vertrouwenspersonen Carla Kooistra (06-22124390 of carlakooistra@hotmail.com) of Jari Hooijer (06-12396822 of jari_hooyer@live.nl).

Het bestuur

Witteveense Boys’87

Corona maatregelen

Door de verscherpte corona maatregelen mogen de senioren nog steeds geen competitie en oefenduels spelen. Ook onderlinge partijen mogen niet. Trainen mag wel maar dan voorlopig 2 weken in groepjes van 2. Omkleden en douchen moet thuis en de kantine is nog steeds dicht. Ook hier geldt: ben je verkouden, heb je koorts, blijf dan thuis.

Door de Corona maatregelen mag de jeugd t/m JO18 geen competitiewedstrijden of oefenwedstrijden tegen andere clubs spelen. De jeugd mag wel ondeling binnen de club wedstrijden spelen. Dat is niet alleen belangrijk om in beweging te blijven, maar ook voor de sociale samenhang. Net zoals bij trainingen zijn er bij de jeugd t/m JO18 geen beperkingen m.b.t. de onderlinge afstand. Omkleden, douchen moet thuis en de kantine is dicht.